La Cooperativa

L’any 2012 des de l’Associació Llagostera Solidària (ONG) es va impulsar la creació d’IDÀRIA, una cooperativa de treball associat i d’inserció laboral sense ànim de lucre per tal d’intervenir en la situació socioeconòmica local.

IDÀRIA, Empresa d’Inserció, SCCL, creada l’octubre de 2012 per Llagostera Solidària (ONG) amb el suport de l’Ajuntament de Llagostera i amb la col·laboració de les diverses entitats municipals que treballen en l’àmbit social, contempla des dels seus estatuts la voluntat inicial de ser empresa d’inserció oferint una àmplia i variada carta de serveis amb l’objectiu d’animar la contractació de les persones aturades inscrites en la Borses de Treball municipals de la zona i en els Serveis Socials dels municipis de l’entorn. Aquesta visió inicial molt emmarcada en el context municipal de seguida es va veure necessàriament ampliada per a donar resposta i poder col·laborar amb les entitats i administracions d’altres municipis de la província de Girona i de la resta de Catalunya.

Dins la cooperativa hi ha diversos projectes actius englobats en 3 grans blocs: “Projecte Serveis” (que inclou serveis de neteja, jardineria, desbrossaments, suport en horticultura, docència i suport en serveis educatius, repartiment de publicitats i cartells, etc.); el “Projecte Formació” (que inclou projectes encarats a la formació per a la inserció laboral); i el Projecte “Carbó d’Ardenya i Gavarres” – “La Carbonera” (que inclou serveis forestals i producció de carbó vegetal).

La cooperativa crea oportunitats laborals per a persones en risc d’exclusió o en perill de ser-ho. Des de 2013 Idaria ha generat feina per a una cinquantena de persones. I durant el primer semestre de 2016 Idaria ja ha donat feina a més de 30 persones, 9 d’aquestes en risc d’exclusió.

cooperatriva-01

Amb el suport :                                        Col.laboradors: