Persones

Un dels propòsits fonamentals de la Cooperativa i Empresa d’Inserció, Idària, dels seus diversos projectes de serveis, i sobretot a partir del Projecte “La Carbonera”, és promoure un model d’emprenedoria col·lectiva que, a més de generar beneficis econòmics, mediambientals i culturals, aporti solucions a una de les problemàtiques socials més importants del nostre país en els darrers anys: l’atur.

En aquest sentit, l’any 2014 Idària, SCCL, entitat sense ànim de lucre, es va constituir també com a Empresa d’Inserció Laboral com a mecanisme per articular aquesta voluntat social amb les eines i recursos que les diverses administracions públiques i les entitats tenen a l’abast per tal d’arribar a les persones amb majors dificultats i major necessitat d’ocupació. Persones en risc d’exclusió per raons diverses, principalment econòmiques i familiars.

Fins l’actualitat Idària ha generat llocs de treball per a moltes persones necessitades d’una oportunitat laboral, des de l’any 2013 en són uns 50. Tanmateix per la seva naturalesa i ànim, molta de la ocupació generada a Idaria és temporal, doncs es treballa per a activar i generar oportunitats per a persones que per a canviar la seva situació de risc necessiten una oportunitat laboral acompanyada d’un guiatge que els empoderi a tornar a estar actius al mercat laboral convencional.

A través de diferents programes i itineraris, durant l’any 2015 la cooperativa Idària, Empresa d’Inserció, Sccl ha donat recolzament sociolaboral a un total de XXX persones en risc d’exclusió i en perill de ser-ho, repartides en diversos projectes. Un suport que es materialitza a través del seguiment i el guiatge per part d’un tècnic d’acompanyament a la inserció i d’un tècnic d’acompanyament a la producció.

Durant l’any 2015 han participat un total de 9 persones en els itineraris d’inserció en sí, itineraris que a Idaria que poden durar entre 6 mesos i 1 any i mig. En aquesta ocasió tots els llocs de treball en seguiment s’han donat dins el projecte “La Carbonera”, on s’ha format tant en capacitats bàsiques del dia a dia laboral com en el propi procés del carboneig, les tasques del treball d’emmagatzematge i les pròpies del treball forestal. En paral·lel s’han treballat competències i habilitats que milloren l’ocupabilitat dels treballadors.