Projecte Bosc

El boscos ocupen un lloc privilegiat en la història del territori que envolten les Gavarres i l’Ardenya. La seva extensió al llarg i ample dels cims ha representat una font imprescindible de recursos pel desenvolupament i vida de les comunitats que han crescut a l’ampra de la seva ombra, així com ha modelat i donat forma als costums i oficis de la gent que les ha habitat.

Tot i així, l’aparició de noves fonts d’energia i de noves necessitats materials han relegat el bosc a un paper secundari en el dia a dia de la gent que segueix habitant aquestes contrades. Situació que ha provocat la desatenció i la caiguda en desús de moltes de les finques que fins fa no tants anys eren atresorades com a béns imprescindibles. Fet, que més enllà del deteriorament, implica un increment sensible en el risc d’incendi.

Fruit d’aquesta realitat, des de la Cooperativa Idària, el projecte “La Carbonera” no podia pensar-se sense tenir present la necessitat d’apreciar de nou el bosc més enllà del seu inestimable valor ecològic. En aquest sentit, el treball forestal ocupa un lloc fonamental en el si de la cooperativa i del projecte “La Carbonera”, amplificant, a través de les altres branques de la cooperativa, el significat i el valor d’aquest tipus de tasques que esdevenen imprescindibles per a la salut del medi ambient i la seguretat de la gent.