Projecte Cultura

L’arboç, el bruc, l’alzina i el suro dels nostres boscos han format part des de fa segles des la vida de les persones que han habitat aquest territori en forma de llenya per les seves llars o de matèria primera per als seus oficis, transmesos de pares a fills. Uns oficis, un coneixement, un patrimoni etnològic que des de l’inici tenim present en el desenvolupament dels projectes de la cooperativa, i que es plasma en els treballs, els productes i en la comunicació que en fem d’aquests. Cercant que passat i present no quedin deslligats. Explicant que la resposta que en el present donem al treball forestal i a la producció de carbó vegetal en el Projecte “La Carbonera”, així com també en l’horticultura, en el Projecte Serveis, no són una invenció del present si no que són fruit del treball i l’experiència de les persones que han treballat i viscut entorn els nostres boscos i els camps. Una experiència lligada a una cultura que recollim i fem nostra en el present, activant-la.