IDÀRIA, EMPRESA D’INSERCIÓ, SCCL, responsable d’aquest lloc web, posa a disposició dels usuaris d’Internet el present document, la finalitat és complir les obligacions establertes en la Llei 34/2002, de 11 de juny, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE) i la resta de normativa aplicable, així com proporcionar informació sobre les condicions d’ús.

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment del deure d’informació regulat en l’art. 10 LSSICE, a continuació es faciliten les dades necessàries del titular de la pàgina web:

L’empresa que gestiona els serveis i el domini web és IDÀRIA, EMPRESA D’INSERCIÓ, SCCL amb NIF / CIF F55149025, amb domicili social a aquests efectes en C / Joan Maragall, 30. 17240 (Girona), telèfon +34 972 83 04 34, adreça de correu electrònic de contacte info@idaria.cat, inscrita al Registre General de Cooperativa de Catalunya (Girona), nombre 14184 i en el Registre d’Empreses d’Inserció de la Generalitat de Catalunya amb el nombre R072.

Es poden posar en contacte amb nosaltres al domicili ressenyat, trucant al telèfon +34 972 83 04 34 (de dilluns a divendres en horari 08:00 a 14:00 hores), enviant un correu electrònic a info@idaria.cat.

USUARIS

Tota persona, ja sigui física o jurídica, que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades mitjançant aquesta pàgina web assumeix la condició d’USUARI, i com a tal, a través d’aquest accés, es compromet a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí presents, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable, obligant així a fer un ús correcte del lloc web. L’usuari respondrà davant Idària, Empresa d’Inserció, SCCL o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

MODIFICACIONS

Idària, Empresa d’Inserció, SCCL es reserva el dret de realitzar unilateralment les modificacions que estimi pertinents en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts com els serveis que es prestin a través del mateix, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes modificacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web del prestador.

La durada de la prestació del servei del portal es limita al moment en què l’usuari estigui connectat al lloc web o a algun dels serveis que aquest proporciona. Per això, l’usuari, en cada ocasió que pretengui utilitzar el portal, ha de llegir detingudament l’Avís Legal, la Política de Privadesa i les condicions d’ús, ja que es poden veure alterades en qualsevol moment. Per tant, la vigència de les citades condicions variarà en funció de la seva exposició i es mantindrà mentre estiguin degudament publicades, fins que es vegin substituïdes per unes altres.

CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

Les presents condicions d’ús i navegació tenen com a finalitat regular la relació entre el titular de la pàgina web, Idària, Empresa d’Inserció, SCCL, com a prestador del servei, i els usuaris que accedeixen, naveguen i gaudeixen del servei ofert.

www.idaria.cat proporciona l’accés lliure i gratuït a gran quantitat d’informació, serveis i dades (en endavant, “els continguts”), la propietat pertany a Idària, Empresa d’Inserció, SCCL o als seus llicenciants als quals l’usuari pot tenir accés.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús adequat del portal de conformitat amb la Llei i les presents condicions.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis que www.idaria.cat ofereix, d’acord amb el que estableix la llei, la moral, l’ordre públic i les presents condicions.

Sempre en el respecte de la legislació vigent, aquest lloc web va dirigit a totes les persones, sense importar la seva edat, que puguin accedir i / o navegar per les pàgines del lloc web.

La utilització dels continguts no requereix prèvia subscripció o registre algun.

Qualsevol incompliment de les clàusules contingudes en el present lloc web (Avís Legal, Política de Privadesa, Política de Cookies, així com altres continguts que suposin obligacions per a l’usuari) i en general de la legalitat vigent a Espanya, es comunicarà immediatament per part de Idària, Empresa d’Inserció, SCCL a les autoritats pertinents, es compromet a cooperar amb les mateixes. En aquest cas, l’usuari respondrà davant Idària, Empresa d’Inserció, SCCL o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquestes obligacions.

Idària, Empresa d’Inserció, SCCL no garanteix que la seva pàgina web compleixi, totalment o parcialment, amb les legislacions d’altres països. Per tant, si l’usuari resideix o es troba domiciliat en qualsevol altre lloc que no sigui Espanya, i decideix accedir i / o navegar en el present lloc web, ho farà sota la seva pròpia responsabilitat i risc, i ha de assegurar-se que tal accés i / o navegació compleix amb la legislació local aplicable en el seu cas.

Idària, Empresa d’Inserció, SCCL no es fa responsable de cap dany o pèrdua que es derivi d’un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial que pugui afectar al seu ordinador, equip informàtic, dades o materials com a conseqüència de l’ús d’aquesta pàgina web o de la descàrrega de continguts de la mateixa o als quals la mateixa redireccioni.

NOTIFICACIONS

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i Idària, Empresa d’Inserció, SCCL es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin a través de correu postal, correu electrònic o comunicació telefònica. Els usuaris hauran de dirigir-se a Idària, Empresa d’Inserció, SCCL mitjançant:

  1. a) Enviament per correu postal a la següent adreça: C / Joan Maragall, 30. Llagostera, 17240 (Girona)
  2. b) Comunicació per mitjà de trucada telefònica al número de telèfon: +34 972 83 04 34
  3. c) Enviament per correu electrònic a la següent adreça: info@idaria.cat

Mitjançant l’ús d’aquesta pàgina web, l’usuari accepta implícitament que la major part de les comunicacions es realitzaran per via electrònica. A efectes contractuals, l’usuari consenteix usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tota comunicació que se li enviï de forma electrònica compleix amb els requisits legals.