El passat dijous 28 d’octubre Idària va participar a la jornada “El valor de la política pública local i supramunicipal en
el foment de l’economia social i solidària (ESS)” en el Museu Etnològic del Montseny- La Gabella d’Arbúcies.

En les jornades es va visibilitzar Idària com un exemple concret d’experiència que aplica els principis de l’ESS en les persones i en el territori, com que: posa al centre el benestar de les persones i pretén construir una alternativa viable per satisfer les necessitats individuals i globals de manera sostenible a través de l’autoorganització en cooperativa.