Formació

Itineraris pels treballadors, administracions, institucions, empreses i projectes singulars

Idària planifica i executa formacions relacionades amb els seus àmbits d’expertesa. Per un costat, hi ha les formacions internes, que formen part dels itineraris per a les persones treballadores d’inserció de la cooperativa. Per l’altre, oferim formacions externes en dues vessants: realitzem formacions a mida per a administracions, institucions i empreses, i també participem Projectes Singulars.

Oferim formacions per incloure en Projectes Singulars del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, enfocat a persones joves no ocupades ni integrades en els sistemes d’educació o formació.

Planifiquem i executem projectes de formació i acompanyaments a mida en àmbit forestal i agrícola, cooperativisme i emprenedoria social, pensats per a administracions, empreses i entitats.

Impulsem la inserció laboral dels treballadors de la cooperativa amb acompanyaments personalitzats.