Durant el mes de novembre, Idària va realitzar la tasca de manteniment de les senyalitzacions de prevenció d’incendis de l’Espai Natural protegit de les Gavarres sota la revisió del Consorci de les Gavarres.

Feina de neteja de la vegetació per millorar la visibilitai de la senyal i annotació de les senyalitzacions en mal estat..

Les senyals s’activen cap a l’estiu amb l’activació del Pla Alfa per limitar la circulació de vehícles en algunes pistes forestals.

El Pla Alfa és el procediment operatiu que té establert el Cos d’Agents Rurals per definir les actuacions dels efectius de vigilància i prevenció d’incendis forestals desplegats sobre el territori, davant les situacions de perill d’incendi que es produeixin.

Abans i després de la neteja