Durant el mes de novembre, Idària va executar el projecte elaborat pel Consorci de les Gavarres per portar a terme la millora de l’hàbitat de la Riera de Villalonga (Cassà de la Selva). Es van plantar 110 Freixes de fulla petita (Fraxinus angustifolia), 5 Àlbers (Populus alba), 5 Cirerers (Prunus avium), 5 Moixeres de pastor (Sorbus torminalis) i 5 Pomeres (Pyrus malus).

Per assegurar la supervivencia de les plantes s’han adoptat mesures naturals per facilitar l’obtenció d’aigua durant els primers dies d’arrelament i pels possibles episodis de sequera que podran ocorrir cap a l’estiu. A més, s’ha instal·lat una protecció a cada planta per evitar els possibles danys causats pel ramat present a la zona.

Malla de ferro i pals de pi per la protecció de les plantes