Serveis

BENEFICIEM L'ENTORN NATURAL, LES PERSONES I L'ECONOMIA

Idària dona resposta a les necessitats del mercat més proper, ja siguin empreses, administracions o particulars, especialment en els sectors forestal, hortícola i rural.
Treballem des de la perspectiva de la sostenibilitat ambiental i social per aplicar solucions que beneficiïn l’entorn natural, les persones i l’economia.
Aportem expertesa i innovació per adaptar-nos a cada cas. Així mateix, completem aquesta oferta amb serveis complementaris d’altres àmbits.

Disposem d’una oficina tècnica i colles de treball forestal especialitzades en diferents tasques.

Practiquem l’horticultura sostenible i ecològica des de la gestió integral i el treball transversal.

Sumem les nostres àrees d’expertesa per oferir la gestió integral i la dinamització de finques en entorn rural.

A banda dels sectors forestal, agrícola i rural també tenim experiència en la gestió i desenvolupament d’activitats d’altres tipus.